Huisregels

Bij Fit XL kun je in een sportieve en gezellige omgeving fitnessen en groepslessen volgen. Om het bezoek aan Fit XL voor iedereen plezierig te maken én houden hanteren we een aantal huisregels. Bij het betreden van het pand ga je akkoord met de hieronder opgestelde huisregels.

1.      Alle aanwijzingen van medewerkers van Fit XL, die verband houden met de huisregels,moeten direct worden opgevolgd.
2.      In de trainingsruimte draag je schone sportschoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding. Het dragen van open haltershirts voor de heren is niet toegestaan.
3.      Het is niet toegestaan om petjes, caps of andere hoofdbedekking te dragen, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.
4.      Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.
5.      Het gebruik van een handdoek is verplicht. Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle fitnessapparatuur en bij grondoefeningen.
6.      Het is verplicht om je ledenpasje mee te nemen om toegang te krijgen tot de trainingsruimte.
7.      Losse onderdelen (gewichten, dumbbells, stangen, matjes, etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
8.      Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) zijn toegestaan binnen de trainingsruimte.
9.      Etens waren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
10.  Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde kleedlokalen en neem je niet mee naar de trainingsruimte. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kun je gebruik maken van de aanwezige kluisjes. Na sluitingstijd worden alle kluisjes geopend door het Fit XL personeel.
11.  Deelname aan trainingen, groepslessen en gebruik making van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Indien je vragen hebt over hoe correct om te gaan met bepaalde apparatuur dan adviseren we je om dit aan een van onze aanwezige instructeurs te vragen.
12.  In de trainingsruimte is groepsvorming niet toegestaan.
13.  Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen, beledigen, discrimineren of(seksueel) te intimideren, zowel door woord als gebaar (handeling).
14.  Geluidsoverlast wordt niet getolereerd.
15.  Huisdieren zijn niet toegestaan.
16.  Het gebruik van, bezit en de handel in verdovende middelen is verboden.
17.  Het is niet toegestaan om goederen te verhandelen of te helen.
18.  Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
19.  De medewerkers van Fit XL waken over jouw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. Je wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
20.  Laat je eigendommen op de locatie van Fit XL en in je auto niet onbeheerd achter. FitXL is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van je eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Fit XL, geschiedt op eigen risico.
21.  De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum. 

Regels betreffende faciliteiten (indien aanwezig)

Sauna

Om het gebruik van de infrarood sauna voor iedereen prettig en hygiënisch te houden verzoeken wij je om je aan de hieronder opgestelde regels te houden.

1.      Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
2.      Gebruik altijd een handdoek in de sauna. Het is hierbij de bedoeling dat je hele lichaam zich op de handdoek bevindt.
3.      Het dragen van slippers is verplicht.
4.      Douchen voorafgaand aan het gebruik van de sauna is verplicht.
5.      Het reserveren van plaatsen is niet toegestaan.
6.      Eten en/of drinken in de sauna is niet toegestaan.
7.      Jongeren tussen de 14 en 16 jaar mogen de sauna uitsluitend onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder betreden.
8.      Storend gedrag en fysieke intimiteiten zijn niet toegestaan.
9.      Om ieders privacy te kunnen waarborgen zijn mobiele telefoons, camera’s en andere digitale apparatuur verboden.

Regels betreffende faciliteiten (indien aanwezig)

Zonnebank

Om het gebruik van de zonnebank voor iedereen veilig, prettig en hygiënisch te houden verzoeken wij je om je aan de hieronder opgestelde regels te houden.

1.      Gebruik van de zonnebank is uitsluitend toegestaan vanaf 18 jaar.
2.      Voor het gebruik van de zonnebank is het verplicht om bij de receptie een huidtype analyse formulier in te vullen om je huidtype te bepalen.
3.      Voor gebruikers met huidtype 1 met een duidelijk verhoogd risico (moedervlekken,sproeten en verbrande huid) is het gebruik van de zonnebank niet toegestaan.
4.      Beschermingsbrilletjeis verplicht. Deze brilletjes zijn bij de receptie verkrijgbaar.
5.      Na het bezoek aan de zonnebank is het verplicht om het lig vlak te reinigen met het aanwezige reinigingsmiddel.
6.      Tussen het eerste en tweede bezoek aan de zonnebank moet minimaal 48 uur zitten.
7.      Het is verboden om zon beschermingsmiddelen te gebruiken. Cosmetische producten (bvlippenstift of mascara) kunnen de gevoeligheid voor UV straling verhogen.
8.      Als je inhet verleden door een arts of deskundige verteld bent dat je allergisch kunt zijn voor zonlicht, ben je verplicht medisch advies in te winnen vóór het gebruik van de zonnebank.
9.      Ultraviolette straling kan schade veroorzaken aan ogen en huid, zoals huidveroudering en op den duur huidkanker.
10.  Tegen blootstelling aan UV straling dienen gevoelige huiddelen (bv littekens of tatoeages) beschermd te worden. Bij jeuk, hardnekkige bultjes of moedervlekken die veranderen, medisch advies inwinnen.

Regels betreffende faciliteiten (indien aanwezig)

24/7 Tag

Leden met een 24/7 tag hebben verklaard akkoord te zijn met de hierna volgende regels:

1.      Deze tag blijft eigendom van Fit XL en dient op verzoek ingeleverd te worden.
2.      Deze tag is strikt persoonlijk en verschaft alléén toegang aan mijzelf. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn tag en draag zorg voor een juist beheer van de tag.
3.      Het is verboden om samen met anderen personen of dieren het sportcenter binnen te gaan en/of onbevoegde personen toegang te verschaffen.
4.      Het is tenstrengste verboden om de tag te dupliceren, modificeren, verkopen/verhuren, uitte lenen aan derden en alle andere vormen waarbij ongeoorloofde en onbevoegdentoegang kan worden verschaft.
5.      Ik train alleen wanneer ik in goede gezondheid verkeer en wijk niet af van mijn vorige trainingsprogramma’s.
6.      Ik train op eigen risico en houd me aan het huisreglement van Fit XL.
7.      Het is verboden om binnen te roken, alcohol te drinken of onder invloed te zijn vanalcohol/drugs. Het mee brengen van voedsel en achterlaten van afval is niet toegestaan. Het is verboden om het gezicht te bedekken.
8.      Het wijzigen van instellingen van alle apparatuur is verboden (bv. koffieapparaat,muzieksysteem, tv, camera, pc, printer, drankautomaat, fitness apparatuur,etc.).
9.      In geval van opzettelijke of nalatige beschadiging of vernietiging van eigendommen van Fit XL ben ik juridisch aansprakelijk. Bij diefstal en vernieling wordt onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan.
10.  Het SOS-systeem en hoe te handelen in een noodsituatie is mij uitgelegd. Ik ben wettelijk aansprakelijk voor misbruik van het SOS-systeem. De nooduitgangen gebruik ik alleen in geval van nood! Bij het verlaten van het sportcenter via de hoofdingang moet ik de deur controleren of deze is vergrendeld.
11.  Om veiligheidsredenen is er binnen en buiten 24/7 videobewaking. Ik ga ermee akkoord dat deze beelden worden opgeslagen, ter controle van de handhaving van de regels en in geval van incidenten.
12.  Bij verlies of beschadiging van de tag maak ik dit direct kenbaar bij Fit XL.
13.  Voor een nieuwe tag worden kosten in rekening gebracht van, per keer, €15,00.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Fit XL. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.